Płatność i warunki anulowania

Płatność za zakwaterowanie

Podczas rezerwacji pobytu hotel może zażądać od klienta opłaty rezerwacyjnej w wysokości 50% ceny za zakwaterowanie i usługi z nim związane. Klient ma również możliwość, zgodnie z własną opinią, uregulować podczas rezerwacji pełną cenę zakwaterowania i usługi z nim związane.

Klient zainteresowany zakwaterowaniem w budynku ma do dyspozycji dwie możliwości uregulowania ceny za nocleg i usługi z tym związane.

  • Płatność kartą
    Płatność kartą płatniczą przez internet. Akceptowane typy kart: VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MASTERCARD ELECTRON.
  • Płatność przelewem na rachunek
    Płatność przelewem bankowym na nasz rachunek: Tatra banka a.s., Kod banku: 1100, Numer rachunku: 2563652254, IBAN :SK70563000000002625888888, SWIFT: TATRSKBX

Opłaty lokalne

Zgodnie z obowiązującym VZN nr 5/2014 o podatkach lokalnych miasta Trenczyńskie Cieplice zainteresowany zakwaterowaniem jest zobowiązany uregulować opłatę klimatyczną w wysokości 1 euro / noc / osobę. Opłatę wnosi się po zakończeniu pobytu.

Opłaty nie wnoszą posiadacze legitymacji emeryckiej, renciści i osoby z czasowym pobytem w miejscu zakwaterowania. Opłatę z 50-procentową zniżką wnoszą osoby w wieku powyżej 65 r.ż., przewodnicy osób z legitymacją emerycką i rencistów oraz posiadacze legitymacji emeryckiej.

Warunki rezygnacji

W razie anulowania rezerwacji hotel ma prawo zwrócić się do zainteresowanego o opłatę anulowania w wysokości opłaty rezerwacyjnej lub w razie gdy klient podczas rezerwacji uregulował pełną kwotę za zakwaterowanie – w wysokości 50 proc. tej kwoty.

Jeśli opłata rezerwacyjna nie została uregulowana, kwaterodawca ma prawo żądać dodatkowej opłaty za anulowanie od zakwaterowanego.