Villa Irene od zewnątrz

Prezentujemy Willę, zbudowaną w stylu funkcjonalizmu, przez architekta Artura Szalatnaya-Slatinskiego, którego specyficzna architektura w swoim okresie rozsławiła Czechosłowację poza granicami kraju przez słynne budowle, do których należy Dom Uzdrowiskowy Machnáč, Kąpielisko Zelená Žaba czy Dom Zdrojowy Sina.