Platba a storno podmienky

Platby za ubytovanie

Prevádzkovateľ budovy je oprávnený pri rezervácii pobytu žiadať od záujemcu zaplatenie rezervačného poplatku vo výške 50% z ceny za ubytovanie a služby s ním spojené. Záujemca má však aj možnosť, podľa svojho uváženia uhradiť pri rezervácii plnú cenu za ubytovanie a služby s ním spojené.

Záujemca o obytovanie v budove má k dispozícii dve možnosti vykonania úhrady ceny za ubytovanie a služby s ním spojené.

  • Platba kartou
    Úhrada platobnou kartou cez internet. Podporované typy kartiet: VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MASTERCARD ELECTRON.
  • Platba bankovým prevodom
    Úhrada bankovým prevodom na náš účet: VÚB a. s., Kód banky: 0200, Číslo účtu: 2496012556, IBAN: SK66 0200 0000 0024 9601 2556, SWIFT: SUBASKBX

Miestne poplatky

V súlade s platným VZN č.5/2014 o miestnych  daniach mesta Trenčianske Teplice je záujemca o ubytovanie povinný uhradiť turistický poplatok vo výške 1 Eur / noc / osoba. Hradí sa pri skončení pobytu.

Poplatok neplatia držitelia preukazu ZŤP/S a osoby s prechodným pobytom v ubytovacom zariadení. Poplatok s 50% zľavou platia osoby vo veku nad 65 rokov, sprievodcovia osôb, ktoré sú držiteľom preukazu ZŤP/S a držitelia preukazu ZŤP.

Storno podmienky

V prípade zrušenia rezervácie má prevádzkovateľ právo požadovať od záujemcu storno poplatok vo výške rezervačného poplatku alebo, v prípade že záujemca uhradil pri rezervácii plnú cenu za ubytovanie, 50% tejto sumy.

V prípade ak nebol ešte rezervačný poplatok uhradený, má Prevádzkovateľ právo žiadať dodatočné zaplatenie storno poplatku od ubytovaného.