Prevádzkový poriadok

pre ubytovacie zariadenia
Villa Irene ( prevádzka je v kategórii ubytovanie v súkromí)

Náležitosti prevádzkového poriadku ubytovacích zariadení ustanovuje § 15 Vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia

Názov zariadenia: Villa Irene ( ďalej len prevádzka)
Adresa: 17 Novembra 3, 91451 Trenčianske Teplice

Prevádzkovateľ: Wirtschaft s.r.o., 29 Augusta 1646/6, 92401 Galanta
IČO: 44306423
IČ DPH SK2022657406    
Tel.: 0904709000 Kuczera Gregor E-mail: kuczera@hyalutidin.pl
Tel.: 0905355486 Králik Juraj E-mail: juro@zajo.net

Druh a spôsob poskytovania ubytovacích služieb

Budova je umiestená v okrajovej časti centrálnej zóny kúpeľného mesta. Príjazdová cesta je riešená ako odbočenie z ulice 17 Novembra a stúpa k objektu okolo hotela Vila Anna, konči parkoviskom priamo pri budove. Objekt bude slúžiť na ubytovanie turistov, návštevníkov mesta, kúpeľných hosti a pod. Na jednotlivých podlažiach (1.PP,1.NP,2NP, 3NP) sú vybudovane ubytovacie jednotky s kapacitou 2-4 osôb. K dispozícii je 9 ubytovacích jednotiek, v ktorých sa nachádza 18 stálych lôžok a 14 príležitostných lôžok. Ubytovacie jednotky sú riešené nasledovne:

Číslo Izby:

 • Č.1- izba s predsieňou, zariadenie na osobnú hygienu (sprchový kút), kuchyňa (vybavená chladničkou, mikrovlnou), 1 posteľová, TV, Internet, kapacita 2 osoby  
 • Č.2- izba s predsieňou, zariadenie na osobnú hygienu (sprchový kút), kuchyňa (vybavená chladničkou, mikrovlnou), 1 posteľová, TV, Internet,  kapacita 2 osoby
 • Č.3- izba s predsieňou a spálňou, zariadenie na osobnú hygienu (sprchový kút), kuchyňa (vybavená chladničkou, mikrovlnnou rúrou),1 posteľ a rozťahovací gauč, TV, Internet, vonkajšia terasa, kapacita 2-4  osoby
 • Č.4 - izba s predsieňou a spálňou, zariadenie na osobnú hygienu (sprchový kút), kuchyňa(vybavená chladničkou, mikrovlnnou rúrou), 1 posteľ a rozťahovací gauč, TV, Internet, vonkajšia terasa, kapacita 2-4  osoby     
 • Č.5- izba s predsieňou a spálňou, zariadenie na osobnú hygienu (sprchový kút), kuchyňa(vybavená chladničkou, mikrovlnnou rúrou), 1 posteľ a rozťahovací gauč, TV, Internet, kapacita 2-4  osoby  
 • Č.6- izba s predsieňou a spálňou, zariadenie na osobnú hygienu (sprchový kút), kuchyňa(vybavená chladničkou, mikrovlnnou rúrou), 1 posteľ a rozťahovací gauč, TV, Internet, vonkajšia terasa, kapacita 2-4  osoby  
 • Č.7- izba s predsieňou a spálňou, zariadenie na osobnú hygienu (sprchový kút), kuchyňa(vybavená chladničkou, mikrovlnnou rúrou) 1 posteľ a rozťahovací gauč, TV, Internet, kapacita 2-4  osoby  
 • Č.8- izba s predsieňou a spálňou, zariadenie na osobnú hygienu(sprchový kút), kuchyňa(vybavená chladničkou, mikrovlnnou rúrou) 1 posteľ a rozťahovací gauč, TV, Internet, vonkajšia terasa, kapacita 2-4  osoby  
 • Č.9- izba s predsieňou a spálňou, zariadenie na osobnú hygienu (sprchový kút, vaňa), kuchyňa(vybavená chladničkou, mikrovlnnou rúrou, umývačka riadu), 1 posteľ a rozťahovací gauč, TV, Internet, vonkajšia terasa, kapacita 2-4  osoby

Každá izba je vybavená stolom, stoličkami, vstavanou skriňou s ramienkami, nočné lampy sú pri každom lôžku, odkladací priestor na lôžkoviny, nádoba na odpadky, posteľná súprava ( vankúš s obliečkou, paplón s obliečkou, plachta) Prevádzka je vybavená automatickou pračkou a sušičkou, tieto zariadenia môžu používať hostia za dodatočný poplatok.

Podmienky prevádzky, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia ubytovaných a zamestnancov ubytovacieho zariadenia

Vo všetkých priestoroch prevádzky  je fajčenie zakázané. V dobe od 22.00 do 06.00 je nočný kľud. Do priestorov môžu vstupovať iba ubytovaní hostia a osoby splnomocnené vedúcim prevádzky.

Je zakázané:

 • Používanie vlastných elektrických spotrebičov
 • Svietenie sviečkami a manipulovať s otvoreným ohňom
 • Donášať a uchovávať akékoľvek druhy strelných zbraní, výbušniny a chemikálie, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť ubytovaných hostí
 • Svojvoľne premiestňovať nábytok v izbách
 • Vodiť do priestorov prevádzky akékoľvek domáce zvieratá

Lekárnička prvej pomoci je uložená na 1PP pri priestore recepcie. Obsah lekárničky:

 1. gáza hydrofilná skladaná sterilná 7, 5 cm x 7, 5 cm - 2 ks
 2. obväz hotový sterilný 6 cm x 5 m - 1 ks
 3. náplasť s vankúšikom 8 cm x 4 cm - 4 ks
 4. náplasť hladká 1, 25 cm x 2 m - 1 ks
 5. dezinfekčný roztok v originálnom balení - 1 ks
 6. očné kvapky - 1 ks
 7. nožnice nehrdzavejúce - 1 ks
 8. pinzeta nehrdzavejúca - 1 ks
 9. rukavice gumové jednorazové - 1 pár
 10. zatváracie špendlíky nehrdzavejúce (odporúčané) - 4 ks
 11. teplomer (odporúčaný) - 1 ks

Pri odchode z izby je každý povinný chrániť zariadenie izieb pred poškodením, zanechať poriadok, prekontrolovať vypnutie svetiel, uzatvorenie okien, odstavenie vody a uzamknutie izby, odovzdať kľuč  na recepcií. Vo vážnych prípadoch, keď je potrebné poskytnúť prvú pomoc, pri výskyte epidemickej nemoci, alebo oprave je hosť túto skutočnosť povinný oznámiť vedúcemu prevádzky.

Budova je napojená na verejné inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, elektrina, plyn) Príprava teplej úžitkovej vody, a vykurovanie je riešene vlastnou plynovou kotolňou.

Spôsob skladovania a manipulácie s posteľnou bielizňou a frekvencia jej výmeny

 • Na 1PP sa nachádza sklad na čistú a špinavú bielizeň. (prirodzené vetrane)
 • Výmena posteľnej bielizne, uterákov a osušiek sa uskutočnia podľa potreby, najmenej však raz za 7 dni a vždy pri zimenie ubytovaných.
 • Pranie posteľnej bielizne zabezpečuje externá firma Wordcolour s.r.o Trenčín na základe zmluvy zo dna 15.04.2016

Spôsob a frekvencia bežného upratovania a celkového upratovania ubytovacieho zariadenia

 • Upratovanie izieb sa vykonáva podľa potreby, najmenej však raz za 7 dní a vždy pri zmene ubytovaných hosti.
 • Upratovanie chodieb a spoločných priestorov sa vykonáva raz denne.
 • Upratovanie zariadení pre osobnú hygienu sa vykonáva raz denne.
 • Najmenej raz za štvrťrok  sa musí zabezpečiť všeobecné upratovanie spojene s umytím okien, dverí, svetiel,  vyprášením matracov, umytím vykurovacích telies.
 • Upratovacia komora sa nachádza na 1PP i je vybavená výlevkou.
 • Upratovanie zabezpečí externá firma.
 • Frekvencia maľovania priestorov podľa potreby  (minimálne 1-krát za 2 roky
 • Najčastejšie používané prostriedky:
  a) Čistiace- Jar, Cilit bank, Cif, Pronto, W5 univerzálny čistič,
  b) Dezinfekčné- Savo- na baze chlóru, Sanital na baze KAZ, Domestos,

Postup pri zabezpečení ničenia živočíšnych škodcov

 • Ničenie živočíšnych škodcov budeme zadávať externe, firme odborne na to spôsobilej (2 kráť ročné).

Spôsob odstraňovania tuhého odpadu, frekvencia vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenie, dezinfekcia

 • Tuhy odpad sa skladuje v izbách v odpadových nádobách, ktoré sú vybavene vrecom. Odpadové nádoby sa vyprázdňujú pri upratovaní izieb. Vrece sa vymení a starý aj s odpadom sa odkladá na určené miesto do KUKA nádob.
 • Odvoz a zneškodňovanie tuhého odpadu zabezpečene prostredníctvom Mesta Trenčianske Teplice vykonáva externá firma (2 kráť týždenné).
 • Dezinfekcia odpadových nádob (Savo na baze Chlóru)

Prevádzkový poriadok vypracoval: Gregor Kuczera, 25.04.2016.